ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ >

Τοποθεσία

Η Ζυθογνωσία οργανώνεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο Ζάππειο Μέγαρο, ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια της πρωτεύουσας. Αν και τα τελευταία χρόνια το Ζάππειο έχει γίνει ταυτιστεί με σημαντικές για το έθνος ανακοινώσεις, υπογραφές συμφωνιών και ως κέντρο Τύπου στις εθνικές εκλογές, λίγοι γνωρίζουν πως είναι το πρώτο κτήριο παγκοσμίως που κτίστηκε αποκλειστικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (του 1896). Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1888, προσφορά του ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα και η αρχική του χρήση ήταν για τα «Νέα Ολύμπια», μια γεωργική, τεχνική και βιομηχανική έκθεση που ορίστηκε να πραγματοποιείται ανά τετραετία στο Ζάππειο. Η τέλεση, λοιπόν, της Ζυθογνωσίας στο Ζάππειο, μιας έκθεσης που στόχο έχει την ανάδειξη της ελληνικής ζυθοποιίας, είναι αναμφίβολα και μία επιστροφή στις ρίζες για το ίδιο το κτίριο.