ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Στη Ζυθογνωσία συμμετέχουν πάνω από 50 ζυθοποιίες με σχεδόν 100 διαφορετικές μπίρες! Μερικές ζυθοποιίες συμμετέχουν μέσω των αντιπροσώπων τους. Στην έκθεση συμμετέχουν επίσης και άλλες εταιρείες που δεν είναι παραγωγοί ή διανομείς μπίρας.