ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΖΥΘΟΠΟΙΩΝ

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ιδρύθηκε το 2004 ως Ένωση των μεγάλων ελληνικών ζυθοποιείων. Σήμερα, ωστόσο, τα μέλη της Ένωσης είναι μεγάλοι και μικροί ζυθοποιοί, με την εκπροσώπηση των μικρών και των μεγάλων ζυθοποιείων στη Διοικούσα Επιτροπή να είναι ισότιμη. Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών είναι το μοναδικό όργανο στο οποίο εκπροσωπείται το σύνολο του κλάδου και αποτελεί την επίσημη φωνή των ζυθοποιών στην Ελλάδα.

Αποτελεί μέλος της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης («Brewers of Europe»), που ιδρύθηκε το 1958 και έχει ως μέλη 29 εθνικές ενώσεις ζυθοποιών από 26 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Τουρκίας. Εδρεύει στις Βρυξέλλες και αποτελεί για περισσότερο από μισό αιώνα τη φωνή του κλάδου της ζυθοποιίας στην Ευρώπη απέναντι σε όλους του ευρωπαϊκούς θεσμούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Αποστολή της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών είναι η υποστήριξη των ζυθοποιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ώστε αυτοί να παράγουν και να διαθέτουν μπίρα ελεύθερα, ανταγωνιστικά, υπεύθυνα και νόμιμα, με σεβασμό προς τον καταναλωτή, την κοινωνία και το περιβάλλον. Προωθεί την υπεύθυνη κατανάλωση μπίρας στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου και υγιεινού τρόπου ζωής μέσα από πρωτοβουλίες, καμπάνιες ενημέρωσης, συνέδρια, εκδηλώσεις και επιστημονικές έρευνες.