ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

Η Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών είναι μια συνολική προσπάθεια της αλυσίδας διάθεσης αλκοολούχων προϊόντων, η οποία αποσκοπεί να συμβάλει ενεργά και αποφασιστικά στην προώθηση της υπεύθυνης διάθεσης και πώλησης αλκοόλ στην ελληνική αγορά και κατ' επέκταση στην ενθάρρυνση της υπεύθυνης κατανάλωσης εν γένει. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, όλα τα μέλη της Συμμαχίας εργάζονται με τους εξής στόχους: 

  •           Τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα άτομα.
  •           Την ενδυνάμωση του κώδικα δεοντολογίας που εφαρμόζεται στο marketing
  •           Την ενημέρωση των καταναλωτών και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με υπευθυνότητα
  •           Τη μείωση του φαινομένου της οδήγησης υπό την επήρεια του αλκοόλ
  •           Τη δέσμευση της ευρύτερης αλυσίδας διάθεσης του κλάδου για τη μείωση της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ

Μέλη της Συμμαχίας είναι εταιρείες παραγωγής ή/και εμπορίας αλκοολούχων ποτών, επιχειρήσεις και φορείς της αλυσίδας διάθεσης οινοπνευματωδών προϊόντων και εξειδικευμένοι κοινωνικοί και θεσμικοί φορείς με άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για τον κλάδο του ποτού. Κοινό χαρακτηριστικό των μελών της Συμμαχίας είναι το αίσθημα ευθύνης για το κοινό καλό και ο σεβασμός στον καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα:

  • Εταιρείες Παραγωγής ή/και Εμπορίας αλκοολούχων ποτών: Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), Σύνδεσμος Ελλήνων παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ)
  • Επιχειρήσεις και Φορείς της αλυσίδας διάθεσης οινοπνευματωδών προϊόντων: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market, Grecotel, Ένωση Barmen, Ένωση Ελλήνων Οινολόγων, Bartenders, Vinetum ΕΠΕ, Όμιλος Επιχειρήσεων Παπαθεοχάρη
  • Εξειδικευμένοι Κοινωνικοί και Θεσμικοί Φορείς με άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον: Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων, Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ΚΕΘΕΑ «ΑΛΦΑ»

Στο έργο της Συμμαχίας συμπεριλαμβάνονται δράσεις για την προστασία των ανηλίκων, για το υπεύθυνο σερβίρισμα μέσα από την ενημέρωση και την εκπαίδευση bartenders, ενημερωτικές εκστρατείες για την ασφαλή οδήγηση, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για να ελέγχει κάποιος τι ποσότητα αλκοόλ έχει καταναλώσει.